Skip to main content

Dinkar Dagdu Madke

म्हसवड
November 28, 2021
    

mala sugar cha 10 yrs pasun aahe mazi sugar hba1c 9.3 survatila hota sarakha lagavli lagane weight kami hota ani mag me madhavbaug akluj la dr magar yacha kadun checkup kele ani nanter treatment chalu keli 3 month treatment nanter 6.9 hba1c aali aahe ani aata sagal tras kami zala ya treatment mule weight pan kami zale ani mala pahila peksha jast fresh vatat aahe\r\nthank you madhavbaug akluj team